Define Dedektörü Taşımak Yasak mı?

Define Dedektörü Taşımak Yasak mı

Define Dedektörü Taşımak Yasak mı?

Define Dedektörü Taşımak Yasak mı?

Define dedektörü taşımak yasak mı sorusu web sitemiz, İnstagram ve facebook gibi sosyal medya hesapları üzerinden sıklıkla karşımıza çıkan sorulardan biridir. Bu sebep ile bu konuda kısa bir bilgilendirme yapmanın faydalı olacağını düşünüyoruz.
Define dedektörü dediğimiz cihaz aslında yeraltı aramalarında kullanılan ve altın, gümüş gibi kıymetli madenler ile kıymetsiz madenlerin tespiti aynı zamanda cihaza göre yeraltında boşluk ve zeminin yapısını anlamak için kullanılan elektronik cihazlardır.

Bu bağlamda define dedektörü insanlara zarar vermeyen ve silah olarak kullanılamayan bir elektronik cihaz olması sebebi ile satışı izne tabi değildir. Satışı izne tabi olmadığı için otobüs, otomobil, taksi, metro vb araçlar ile bir yerden bir yere nakli edebilirsiniz. Cihazı evinize veya işyerinize koyabilir, bir yer den bir yere taşıya bilirisiniz.

Yani dedektör satın alıp bunu taşımanın bir mahsuru yoktur. Ancak bu dedektör ile araziye çıkıp arama yaptığınızda konunun içeriği değişmektedir. Suç olan taşımak değil izinsiz arama yapmaktır. Ülkemiz kanunlarına göre define aramak yasal izne tabi bir konudur. Eğer siz bir bölgede yeraltı görüntüleme, alan tarama ya da derin tarama yapacaksanız mutlaka ve mutlaka arama yapacağınız bölgedeki müze müdürlüklerinden dilekçe ile izin almak zorundasınız.

Define Dedektörü Taşımak Yasak mı ? Değil mi?

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 74. Maddesi aynen şöyledir.

“Madde 74 –(Değişik: 23/1/2008-5728/416 md.) Kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ancak, kazı veya sondajın yapıldığı yerin, sit alanı veya bu Kanuna göre korunması gerekli başka bir yer olmaması halinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir. İzinsiz olarak define araştıranlar, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ancak, bu fiillerin yurt dışına kültür varlıklarını kaçırma amacıyla veya kültür varlıklarının korunmasında görevli kişiler tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza iki katına kadar artırılır. Kişinin bu maddede tanımlanan suçları işlemek suretiyle bulduğu kültür varlığını soruşturma başlamadan önce mahallî mülkî amire teslim etmesi hâlinde, mahkeme verilecek cezada üçte ikisine kadar indirim yapabilir. İzinsiz olarak define araştıran kişinin, hakkında kovuşturma başlayıncaya kadar, kendisini bu fiili işlemeye gerekli cihazları temin etmek suretiyle sevk eden kişilerin kimliklerini açıklaması ve yakalanmasını sağlaması hâlinde, mahkeme verilecek cezada indirim yapabileceği gibi, ceza verilmesine yer olmadığına da karar verebilir.”

Görüleceği üzere sadece izinsiz arama yapmak bile 3 ay ile 2 yıl arası hapis cezasına tabidir. Kazı yapmanın cezası daha da ağırdır. Define Arama Dedektörü taşımak suç olmasa da elinizde cihaz ile arazide dolaşırsanız ben define aramıyordum sadece elimde taşıyordum demek görevlilere inandırıcı gelmeyebilir.

Amacınız define aramak ise ve bu konuda destek almak istiyorsanız. Bizi hemen arayabilirsiniz. Bulunduğunuz bölgeye en uygun dedektörler ve takip etmeniz gereken kanuni prosedürler ile ilgili olarak detaylı bir bilgilendirmeden yararlanabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş